Vůně nového domova, aneb VOC

01.03.2023


Vnitřní prostředí, ve kterém trávíme většinu svého času, může mít významný dopad na naše zdraví. Jedním z faktorů, které ovlivňují kvalitu vzduchu v interiérech, jsou VOC, zkratka pro "volatile organic compounds". Tyto organické sloučeniny mohou být přítomny v ovzduší v interiérech z různých zdrojů a mohou mít negativní vliv na naše zdraví a pohodu.

VOC jsou zdrojem zápachu, mohou způsobovat podráždění očí, nosu a krku, způsobovat alergické reakce a mohou být dokonce karcinogenní. Tyto sloučeniny mohou být emitovány z různých zdrojů, jako jsou stavební materiály, nábytek, tiskárny, čističe vzduchu, chemikálie pro domácí použití a mnoho dalších.

Koncentrace VOC v ovzduší mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou teplota, vlhkost, větrání, počet osob v místnosti, používané zdroje emisí a mnoho dalších. Je tedy důležité měřit VOC v interiérech, aby bylo možné identifikovat zdroje emisí a přijmout opatření ke snížení jejich koncentrace. 

Zdroje VOC mohou být různého původu, včetně stavebních materiálů, nábytku, koberců, laků, barev a chemikálií, které se používají v každodenním životě. VOC se v ovzduší mohou hromadit zejména v uzavřených a neventilovaných prostorách, jako jsou například kanceláře s klimatizací, ale také v místnostech s nově instalovanými stavebními materiály.

V důsledku vystavení VOC mohou lidé trpět řadou zdravotních problémů, včetně podráždění očí, nosu a krku, bolestí hlavy, nauzey, únavy a dokonce i vážnějších onemocnění, jako jsou například alergie a astma. Děti, osoby se sníženou imunitou a starší lidé jsou obzvláště citliví na vystavení VOC.

Jedním z klíčových způsobů, jak předcházet vystavení VOC, je zlepšení kvality vzduchu v uzavřených prostorách, například pomocí dobré ventilace a použitím materiálů s nízkým obsahem VOC při výstavbě a zařizování interiéru. Je také důležité pravidelně udržovat a čistit vnitřní prostory, aby se minimalizovala hromadění VOC.

Většina zdrojů VOC může být snadno identifikována a odstraněna. V případě stavebních materiálů a nábytku by se měly používat materiály s nízkým obsahem VOC, což znamená, že se při jejich výrobě používají méně chemikálií. Existují také certifikáty, jako je například GREENGUARD, které pomáhají spotřebitelům identifikovat a vybrat nízkovýparné produkty a materiály s nízkým obsahem VOC.

Kromě toho mohou lidé také přispět k zlepšení kvality ovzduší v interiéru tím, že používají čistící prostředky, které neobsahují VOC, a věnují pozornost zdrojům zápachu v domácnosti, jako jsou například tepelné izolace a koberce.