Blog

Blog

Vnitřní prostředí, ve kterém trávíme většinu svého času, může mít významný dopad na naše zdraví. Jedním z faktorů, které ovlivňují kvalitu vzduchu v interiérech, jsou VOC, zkratka pro "volatile organic compounds". Tyto organické sloučeniny mohou být přítomny v ovzduší v interiérech z různých zdrojů a mohou mít negativní vliv na naše zdraví a...

Už jste navštívili svého projektanta? A mluvil s Vámi o materiálech, které budou zabudovány do Vašich domovů? A zmínil se jen o barvě a ceně nebo jste dostali i informace o VOC, ekologii, udržitelnosti, uhlíkové zátěži, případně budoucí recyklaci ... ?

Genius Loci

01.03.2023

Genius Loci je latinský výraz, který označuje ducha místa. Jedná se o duchovní entitu, která je spojena s určitým místem a projevuje se prostřednictvím jeho charakteristických vlastností, jako jsou topografie, klima, zeměpisné umístění a historické a kulturní tradice. Věří se, že Genius Loci má velký vliv na kvalitu života lidí v daném prostředí a...

Geomantie

01.03.2023

Geomantie je starodávná praxe, která se zabývá studiem vztahu mezi člověkem a přírodou prostřednictvím pozorování a interpretace zemských vlivů. Tento vztah může být zkoumán pomocí různých forem geomantické praxe, včetně čtení zeměpisného reliéfu, interpretace kamenů, písku, rostlin a dalších přírodních materiálů, a také pomocí matematických...

Geopatogenní zóny (GPZ) jsou oblasti v zemi, kde se vyskytuje nadměrné množství přirozených elektromagnetických polí, zemských radiací a geologických anomálií. Tyto zóny jsou obvykle spojeny s geologickými poruchami, tektonickými zlomy a vodními proudy v podzemí.

Hlína je přírodní materiál, který se již od starověku používá k výstavbě obytných budov. V posledních desetiletích se začala znovu objevovat v oblasti designu interiérů. Hliněné stěny a stropy přinášejí řadu výhod pro zdravý a komfortní život v interiéru.

Baubiologe

10.02.2023

Baubiologie je věda, která se zabývá vlivem staveb na zdraví a blaho lidí a životního prostředí. Toto téma zahrnuje široké spektrum otázek, od zdrojů znečištění vzduchu a vody, přes elektromagnetické záření a stres, až po dopad stavby na životní prostředí a okolí. Cílem baubiologie je vytvořit budovy, které poskytují zdravé a bezpečné prostředí pro...

Měsíční dřevo, také známé jako lunární dřevo, je termín, který se většinou používá v tradičním tesařství a označuje dřevo, které bylo pokáceno během nového měsíce. Tento typ dřeva má údajně vyšší kvalitu než dřevo pokácené v jiných fázích měsíce. Použití měsíčního dřeva v tradičním tesařství má několik potenciálních výhod. Tyto výhody vycházejí z...

Život v dřevěném interiéru má také pozitivní vliv na vnitřní mikroklima budovy. Dřevo je přírodní materiál, který významně ovlivňuje vnitřní klima v budově. Je schopné regulovat vlhkost a teplotu, což pomáhá udržovat zdravé prostředí. Navíc dřevo významně snižuje hladinu škodlivých látek v ovzduší, jako jsou například formaldehyd, který se běžně...