Syndrom nemocných budov

01.03.2023

Už jste navštívili svého projektanta? A mluvil s Vámi o materiálech, které budou zabudovány do Vašich domovů? A zmínil se jen o barvě a ceně nebo jste dostali i informace o VOC, ekologii, udržitelnosti, uhlíkové zátěži, případně budoucí recyklaci ... ?

Syndrom nemocných budov (SBS-Sick Building Syndrome) je stav, kdy lidé, kteří tráví čas v uzavřených prostorách, zažívají různé zdravotní problémy, jako jsou bolesti hlavy, podráždění očí a nosu, únava a nevolnost. Tento syndrom může být způsoben několika faktory, jako jsou špatná ventilace, přítomnost znečištění v ovzduší, nadměrná vlhkost nebo nedostatečné množství přirozeného světla.

Při projektování a výstavbě budov je důležité dbát na opatření, která minimalizují rizika SBS. Správná ventilace je jedním z důležitých faktorů, které mohou pomoci minimalizovat rizika SBS. Navržený způsob větrání by měl zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Dále je důležité sledovat vlhkost v budově, která by měla být přiměřená a minimalizovat rizika vzniku plísní a bakterií.

Při výběru materiálů pro výstavbu budov je také důležité dbát na to, aby byly co nejméně znečišťující a šetrné k životnímu prostředí. Materiály, které se používají v moderní době, mohou obsahovat chemikálie, které mohou způsobovat znečištění ovzduší. Proto by měly být preferovány materiály, které jsou odolné proti vzniku plísní a bakterií.

Nedodržení doporučení pro minimalizaci rizik SBS může mít vážné důsledky na zdraví lidí. Prodloužené vystavení se nezdravému ovzduší v budově může vést k chronickým zdravotním problémům, jako jsou alergie a astma.

Výstavba z nevhodných materiálů může také přispět k vzniku SBS. Materiály, které nejsou odolné proti plísním a bakteriím, mohou být ideálním prostředím pro růst a množení těchto organismů. Navíc mohou obsahovat chemikálie, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví.

V zájmu minimalizace rizik spojených se SBS by měli architekti a stavitelé v projektování a výstavbě budov věnovat pozornost nejen designu a funkčnosti budovy, ale také její udržitelnosti a zdravotním dopadům na uživatele budovy. To znamená vybírat materiály a technologie, které minimalizují emise toxických látek do ovzduší, zajišťují správnou ventilaci a optimální vlhkost a minimalizují rizika vzniku plísní a bakterií.

Pro minimalizaci rizik SBS by měly být dodržovány následující postupy:

  1. Vybírat materiály, které jsou odolné proti plísním a bakteriím a minimalizují emise toxických látek.

  2. Navrhovat systémy větrání a klimatizace, které zajišťují optimální kvalitu vzduchu a minimalizují riziko kontaminace ovzduší.

  3. Sledovat vlhkost v budově a minimalizovat rizika vzniku plísní a bakterií.

  4. Zajistit dostatečné množství přirozeného světla a minimalizovat použití umělého osvětlení.

  5. Minimalizovat použití chemikálií při čištění a údržbě budov.

  6. Zajišťovat pravidelné větrání případně údržbu systémů větrání, klimatizace a filtrace.

Dodržování těchto postupů může pomoci minimalizovat rizika SBS a vytvořit zdravější prostředí pro uživatele budov. INspirací by stavebníkům mohly být různé certifikace a standardy, jako je například certifikace LEED nebo WELL, které zajišťují ekologičtější a zdravější budovy.