Geopatogenní zóny

28.02.2023

Geopatogenní zóny (GPZ) jsou oblasti v zemi, kde se vyskytuje nadměrné množství přirozených elektromagnetických polí, zemských radiací a geologických anomálií. Tyto zóny jsou obvykle spojeny s geologickými poruchami, tektonickými zlomy a vodními proudy v podzemí.

Některé z nejznámějších typů GPZ zahrnují Hartmannovy linie, Curryho mřížku a Benkerovy linie. Tyto linie jsou pojmenovány po vědcích, kteří je objevili a popsali. Hartmannovy linie jsou přímé linie elektromagnetického pole, které probíhají severo-jižním a východo-západním směrem, zatímco Curryho mřížka jsou linie, které probíhají v pravém úhlu na Hartmannovy linie. Benkerovy linie jsou křivky, které se pohybují kolem magnetického severu a jsou spojeny s geologickými poruchami a zlomy.

Mnoho lidí věří, že vystavení GPZ může mít negativní vliv na jejich zdraví a pohodu a snaží se minimalizovat své vystavení těmto oblastem. Existuje několik způsobů, jak se ochránit před GPZ, včetně používání speciálních materiálů a ochranných přístrojů, přesunu postele na jiné místo v místnosti, zvýšení odstupu od elektronických zařízení a minimalizace vystavení se elektromagnetickému záření z mobilních telefonů a dalších zařízení.

Existuje několik teorií týkajících se toho, jak geopatogenní zóny mohou ovlivňovat lidský organismus. GPZ jsou oblasti v zemi, kde se vyskytuje nadměrné množství přirozených elektromagnetických polí, zemských radiací a geologických anomálií. Následující jsou některé způsoby, jak GPZ mohou ovlivnit lidské tělo:

  1. Poruchy spánku: GPZ mohou ovlivnit kvalitu spánku tím, že narušují přirozené biologické rytmy těla a snižují produkci melatoninu, což je hormon, který pomáhá regulovat spánek.

  2. Snížená imunita: GPZ mohou mít negativní vliv na imunitní systém tím, že snižují produkci lymfocytů, bílých krvinek, které jsou zodpovědné za boj proti infekcím a chorobám.

  3. Zvýšené stresové reakce: GPZ mohou zvyšovat hladiny kortizolu, což je hormon, který se uvolňuje při stresových situacích a může vést k únavě, deprese, úzkosti a dalším zdravotním problémům.

  4. Chronické bolesti: GPZ mohou ovlivnit nervový systém a vést k chronickým bolestem v oblastech těla, které jsou vystaveny zvýšenému elektromagnetickému poli.

  5. Změny nálady: GPZ mohou ovlivnit produkci neurotransmiterů, které jsou zodpovědné za náladu a emoční stabilitu. Některé studie naznačují, že GPZ mohou vést ke změnám nálad, jako je například zvýšená podrážděnost, úzkost, deprese a únava.