Geomantie

01.03.2023

Geomantie je starodávná praxe, která se zabývá studiem vztahu mezi člověkem a přírodou prostřednictvím pozorování a interpretace zemských vlivů. Tento vztah může být zkoumán pomocí různých forem geomantické praxe, včetně čtení zeměpisného reliéfu, interpretace kamenů, písku, rostlin a dalších přírodních materiálů, a také pomocí matematických výpočtů.

Geomantie se vyskytuje v mnoha kulturách po celém světě a má mnoho forem. V některých kulturách se geomantie používá k predikci budoucích událostí, zatímco v jiných se zaměřuje na léčení, duchovní růst a harmonii s přírodou.

V moderní době se geomantie často spojuje s esoterickými a duchovními praktikami, ale existují také moderní verze této praxe, které se zaměřují na analyzování vztahu mezi člověkem a přírodou z racionálního a vědeckého hlediska. Tyto moderní verze mohou být použity k vytváření harmonických a zdravých prostředí v různých oblastech, jako jsou domy, zahrady, komunitní prostor a města.

Savební GEOMANTIE

Stavební geomantie je věda o vztahu mezi člověkem a jeho prostředím, zejména o vztahu mezi budovou a přírodními silami, jako jsou energie, proudění vzduchu, voda a země. Cílem stavební geomantie je vytvořit harmonický a vyvážený prostor, který podporuje zdraví a pohodu obyvatel.

Při použití stavební geomantie se kladou důraz na různé faktory, jako jsou umístění budovy, její orientace, tvar a materiály, které se používají při její výstavbě. Podle principů stavební geomantie může vliv na kvalitu prostoru mít například energetické pole, které se vyskytuje na místě, proudění energie, zdravotní vlivy materiálů, jaké jsou použity pro stavbu, nebo přirozené světlo a ventilace v budově.

Stavební geomantie se využívá při plánování a navrhování budov, zahrady a dalších prostorů, aby se vytvořily zdravé a příjemné prostory k životu. Architekti, designéři a stavebníci mohou stavební geomantii použít při vytváření prostředí, které podporují zdraví a pohodu obyvatel, včetně oblastí jako jsou zdravotní stavby, domovy pro seniory, školy, kanceláře a další.