Baubiologe

10.02.2023

Baubiologie je věda, která se zabývá vlivem staveb na zdraví a blaho lidí a životního prostředí. Toto téma zahrnuje široké spektrum otázek, od zdrojů znečištění vzduchu a vody, přes elektromagnetické záření a stres, až po dopad stavby na životní prostředí a okolí. Cílem baubiologie je vytvořit budovy, které poskytují zdravé a bezpečné prostředí pro život a práci.

Baubiologie spojuje prvky z různých oblastí, jako jsou geologie, geofyzika, architektura, stavebnictví, medicína a ekologie. Tyto oblasti se spojují, aby vytvořily komplexní a integrovaný přístup k budování, který umožňuje využití výhod všech těchto oblastí a zajistit, že budovy splňují vysoké standardy zdraví, bezpečnosti a ekologie.

Baubiologové poskytují odborné rady a tipy pro architekty, stavební inženýry a další odborníky v oboru, aby se zajistilo, že budovy jsou navrženy a postaveny tak, aby splňovaly tyto standardy. Tyto rady mohou zahrnovat doporučení týkající se zdrojů znečištění, elektromagnetického záření, stresu a mnoha dalších témat.

Základní doporučení baubiologie se týkají několika klíčových oblastí, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu v budovách. Tyto oblasti zahrnují:

  1. Kvalita vzduchu: Doporučuje se zajistit dobrý větrací systém, který bude odstraňovat škodlivé látky z ovzduší a zajistí dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

  2. Zdroje znečištění: Baubiologové doporučují vyhnout se použití potenciálně škodlivých materiálů a chemikálií, jako jsou například formaldehydy, ftaláty a volné radikály. Tyto látky mohou mít negativní vliv na zdraví a pohodu.

  3. Elektromagnetické záření: Doporučuje se vyhnout se příliš vysokým hladinám elektromagnetického záření, které mohou pocházet z elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, Wi-Fi routery a počítače.

  4. Stres: Baubiologové doporučují zajistit, aby budovy byly navrženy tak, aby poskytovaly příjemné a uklidňující prostředí, jako jsou například příjemné barvy, dostatečné světlo a dostatečný prostor.

  5. Ekologie: Doporučuje se vyhnout se použití materiálů a technologií, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a zajistit, aby budovy byly navrženy tak, aby využívaly přírodní zdroje, jako je slunce a voda, co nejefektivněji.