Blog

Blog

České lesy se nacházejí uprostřed Evropy a patří k jedněm z nejstarších a nejvýznamnějších lesů na tomto kontinentu. Tyto lesy se vyznačují vysokou kvalitou a bohatstvím druhů rostlin a živočichů. Avšak, lesy v Česku čelí mnoha výzvám, které ohrožují jejich kvalitu.